Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ankara Sürekli Eğitim Merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ANKARA SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ANKARA SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Haberler
03.11.2015
..........................................................
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

03.11.2015
..........................................................
Arabuluculuk Güncelleme Eğitimi

Arabuluculuk Güncelleme Eğitimi

03.11.2015
..........................................................
Okul Öncesi Çocukları Değerlendirme Programı

Okul Öncesi Çocukları Değerlendirme Programı

03.11.2015
..........................................................
Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

03.11.2015
..........................................................
Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi

03.11.2015
..........................................................
Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

Hasan Kalyoncu Siyaset Akademisi

03.11.2015
..........................................................
Cinsel Terapi Eğitim Programı

Cinsel Terapi Eğitim Programı

03.11.2015
..........................................................
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

03.11.2015
..........................................................
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (Wısc-R) Uygulayıcı Eğitimi

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R) Uygulayıcı Eğitimi

03.11.2015
..........................................................
Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği

Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği

03.11.2015
..........................................................
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapiye Giriş Eğitimi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapiye Giriş Eğitimi

1
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

PROGRAMIN TANITIMI

Eğiticinin Eğitimi Programında katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Eğitim süreci sonucunda katılımcılar;

• Yetişkin eğitiminin temel özelliklerini kavrama,

• Eğitim süreci ve kurum içinde etkili iletişim kurma,

• Kurum içi belirlenen bir konuda eğitimi planlama,

• Planlanan eğitimi uygulamalı olarak yürütme,

• Uygun sunu tekniklerini kullanma,

• Eğitimin amacına uygun görsel ve işitsel materyaller geliştirme,

• Katılımcıların öğrenme stillerine uygun öğretim model ve yöntemlerini kullanma,

• Yapılan eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri ile değerlendirme,

• Yapılan eğitimin etkililiği ve verimliliği hakkında geri bildirim sağlama,

• Tüm süreci kurumun hedefleri doğrultusunda raporlayabilme becerilerine sahip olacaklardır.

PROGRAMIN SÜRESİ

Teori ve Pratik eğitimin toplam süresi 45 Saat'tir.

PROGRAMIN ÜCRETİ

1000+KDV